Sistem Semak & Bayar

Pengenalan

Sistem eBayar, Majlis Perbandaran Kulim merupakan satu sistem yang memudahan pelanggan untuk membuat bayaran bil-bil MPKK secara elektronik. Pembayaran boleh dibuat menggunakan kemudahan MEPS FPX.

MEPS FPX

Bayaran menggunakan MEPS FPX boleh di lakukan sekiranya anda adalah pemegang akaun perbankan elektronik di bank yang berdaftar di bawah MEPS FPX seperti senarai bank yang ditunjukkan pada ikon di sebelah.

Langkah-Langkah sebelum menggunakan eBayar.

Bagi memastikan transaksi bayaran adalah SELAMAT, langkah-langkah berikut MESTI dilakasanakan sebelum kemudahan eBayar dapat digunakan.

- Mempunyai Akaun Semasa/Simpanan daripada bank-bank berkaitan.

- Daftar untuk perkhidmatan perbankan elektronik dengan bank berkaitan.

- Daftar sebagai ahli eBayar Majlis Perbandaran Kulim

Makluman: Tiada caj tambahan yang dikenakan untuk kemudahan eBayar.

 


Bank yang terlibat

Jumlah Pelawat: 73,934